Novinky

Tepelné čerpadlá

01.05.2019 00:00
Tepelné čerpadlá vzduch - voda FTT na kúrenie ako i ohrev vody, Tepelné čerpadlá vzduch - voda HP OWER na kúrenie, prednostný ohrev vody a chladenie.

Tepelné čerpadlá FTT

konštrukcie vzduch / voda patria k najpoužívanejšiemu riešenie ekologického a úsporného vykurovania najmä rodinných domov a bytovej zástavby.
Ich časté použitie vyplýva predovšetkým z dôvodu priaznivého pomeru cena / výkon a jednoduchej montáže.
Tieto tepelné čerpadlá zaručujú vysokú účinnosť, úspory energie a chránia životné prostredie.

Tepelné čerpadlo je zariadenie využívajúce energiu (teplotu) okolitého prostredia k ohrevu vody a tým k vykurovanie budov, pričom hlavným jeho prínosom je schopnosť získať energiu z okolia aj pri veľmi nízkych teplotách, ktorá sa pohybuje až do teploty okolo -20 ° C, a túto energiu s vysokou účinnosťou previesť na úžitkové teplo.
Z týchto dôvodov sú tepelné čerpadlá FTT vyhľadávaným ekologickým a ekonomickým riešením potrieb vykurovania rodinných domov, bytových jednotiek, ale aj škôl, administratívnych budov a výrobných závodov.

Zjednodušene možno povedať, že tepelné čerpadlo funguje na princípe obrátenej chladničky - odoberá teplo z vonkajšieho zdroja, čím ho ochladzuje a následne získaným teplom ohrieva vnútorný priestor. Ak je čerpadlo vybavené reverzným ventilom, je možné ho využiť aj na chladenie. Je ich možné zabudovať nielen do novostavieb ale i do existujúcich starších domov /systémov/, taktiež je možnosť robiť len ohrev teplej vody a v zimnom odobí prikurovať.

Bližšie informácie na stránke www.hamran.sk prípadne emailom alebo telefonicky.